Header image  
Výpočet maximálních průtoků na malých povodích  
  
 
 
 
 

 
 
Charakteristika programu

Program provádí výpočet na základě hydrologického modelu DesQ-MaxQ, který vyvinul Prof.Ing. František Hrádek, DrSc.. Tento model je určen pro stanovení návrhových charakteristik povodňových vln v nepozorovaných profilech malých povodí vyvolaných přívalovými dešti a výpočet ovlivnění maximálních průtoků a objemů povodňových vln změnou charakteristik povodí.

 

 
Stáhněte si DEMO